dijous, 8 de març de 2018

LABORATORI

A laboratori hem fet un climograma!
Un climograma és una representació gràfica de les dades climàtiques anuals d'una localitat on
podem veure les barres blaves que representen les precipitacions  i la línia vermella representava
la temperatura.
Ara us mostrarem una foto sobre un climograma de Manresa de l’any 2018.

2 comentaris:

carla bataller ha dit...

Vaig aprendre molt

Laia Ayala ha dit...

M'agrada molt aquest tema i estem aprenent molt!